Livskvalité Friskvård

Företaget startades 1983 i Stockholm av Margaretha Ahlström leg sjukgymnast/psykoterapeut.

 Inriktning idag 2017 är att sammanfatta verksamhetens olika ämnen i bokform.

Som  bla Autogen träning . Information förväntas senare.

Autogen Träning  finns inspelad på CD-skivor 1&2. Det är inlästa talskivor

av Margaretha Ahlström 1998 

 ma@livskvalitefriskvard.se